Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Piastów Śląskich w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Kontrole zewnętrzne
Kategoria: Kontrole zewnętrzne

ZSO 4 - ŚKO_Gliwice 2023

2023.05.08 - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauczania, wychowania i opieki.

ZSO 4 - ŚKO_Gliwice 2022

2022.11.25-30 Kontrola doraźna w SP 4. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauczania, wychowania i opieki, przestrzeganie statutu szkoły.

ZSO 4 - ŚKO_Gliwice 2020

2020.06.22-23 Kontrola sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły.